Patriots
   
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
Amanda & Josh Super B Show Squares
S
e
??
??
Josh Josh Amanda
Qtr 1Qtr 2
Qtr 3Qtr 4
a
h
??
??
Josh Josh Josh
a
w
??
??
Amanda
k
s
??
??
Amanda Josh Q1 Score: to
??
??
Josh Amanda Josh Josh Q2 Score: to
??
??
Amanda Q3 Score: to
??
??
Josh Josh Josh Amanda Final Sc: to
??
??
Amanda
??
??
Amanda Josh
??
??
Amanda